architekt v Zahradnictví Plzeň

architekt - pobočka Plzeň

koho hledáme

Architekt v Zahradnictví Plzeň je jednou z nejvyšších pracovních pozic. Architekt jedná a stará se o zákazníky, dozoruje realizaci projektů, podílí se řízení společnosti. Pro tuto pozici je velmi důležitá tvořivost, ideálně vysokoškolské vzdělání a praxe v oboru. Nejsou to však nezbytné podmínky. Nejdůležitější je mít talent, chtít a jít si za tím. My Vás v tom podpoříme.

co nabídneme

V zahradnictví Plzeň projektujeme zejména v prostředí počítačových programů. Důležitá je znalost AutoCad, MS Office a nějakého z vizualizačních programů jako je SketchUp, Prolandscape a další. V naší společnosti je kladen důraz na vysokou úroveň prezentace projektu a na to je třeba dbát v průběhu zpracování a předání projektu zákazníkům. Odměna za Váš výkon bude individuální, ale není neobvyklé, že si Vaši kolegové na této pozici vydělávají přes 50 tis měsíčně.


Architekt v zahradnictví Plzeň má k dispozici služební auto, počítač, telefon a další vybavení. Tato pracovní pozice je nadstandardně odměňována a architekt je dále motivován provizemi za úspěšně dokončené zakázky. 

Více informací osobně. Těšíme se na Vás.

kontakt:

Ing. Přemysl Písař MBA, +420 608 171425, info@premyslpisar.cz , zaujali jsme Vás? 


GDPR - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

Tímto Vás informujeme o tom, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).

Subjekt údajů má pak právo zejména na:

  • na přístup k osobním údajům, opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@premyslpisar.cz, případně písemně na adrese Přemysl Písař - zahrady s.r.o., se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5