Business to Business služby

velkoobchodní prodej pro BtB partnery

Zahradnictví Plzeň nabízí velkoobchodní spolupráce v režimu Business to Business pro firmy působící v oboru - zahradní centra, firmy poskytující péči o zeleň, realizátory a další. Podmínkou spolupráce je registrace partnera na základě jeho živnostenského oprávnění. 

Registrovaní Business to Business partneři získají osobní cenové hladiny pro jednotlivé zboží a podpoříme je řadou nadstandardních služeb:

  • kompletace zboží do zakázek pro realizace
  • pravidelné zásobování zahradních center a zahradnictví
  • přístup ke speciálnímu strojovému vybavení (auto s rukou a kontejnerem, JCB 3 CX, další víceúčelové stroje atd.)
  • zakázkové pěstování rostlin (větší množství v dostatečném předstihu - velmi zajímavé ceny)
  • spolupráce na projektech
  • a další ...

pro více informací kontaktujte 

ředitel - Jan Kraus, 

jan.kraus@premyslpisar.cz, +420 777 171 428

nebo prosím vyplňte žádost o registraci

GDPR - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

Tímto Vás informujeme o tom, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).

Subjekt údajů má pak právo zejména na:

  • na přístup k osobním údajům, opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu , případně písemně na adrese ZÁPADOČESKÁ ZAHRADNICKÁ s.r.o., se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5