jarní ochrana rostlin

20.03.2018

Chcete-li sklízet kvalitní ovoce a zajistit si bohatou úrodu, neměli byste zapomínat na ochranu rostlin. Škůdců a chorob v zahradách bohužel přibývá, proto je vhodné zvolit správné chemické přípravky. Pokud chcete sklízet kvalitní ovoce, je třeba začít včas a dodržovat termíny ochrany. V dnešním příspěvku se podíváme na choroby a škůdce, kteří ohrožují Vaši úrodu a hlavně na to, jak se jich nejsnadněji zbavit.

Kadeřavost broskvoně

Jedno z prvních ošetření by rozhodně měl být postřik broskvoní proti kadeřavosti. Tato houbová choroba Taphrina deformans je jedna z nejčastějších, která se může objevit. Napadením dochází ke snížení úrody a kvality plodů a to i v následujícím roce, celkovému oslabení, snížení životnosti stromu a zvyšuje se citlivost vůči poškození mrazem.

Příznaky napadení kadeřavostí broskvoní se projevují již brzy z jara na mladých listech, kde jsou z počátku vypouklé světle zelené, žluté až červené skvrny, které později přecházejí v puchýře a zkadeření listů. Během léta listy předčasně opadávají. Někdy dochází i k napadení plodů a ty praskají. Nově vyrašené listy obvykle již netrpí touto chorobou. Často je kadeřavost broskve chybně zaměňována s napadením mšicemi.

V pokročilém stádiu (asi od začátku června) se na líci napadených listů vytváří stříbřitě sametový povlak. Houba končí svůj parazitický cyklus a napadené listy postupně zasychají a opadnou. Spóry se uvolňují a vítr je přenáší na okolní stromy. Přežívají až do nástupu jara, kdy jsou deštěm smývány do vznikajících pupenů a zde jsou infikovány mladé lístky. Starší, rozvinuté listy se již nemohou nakazit (tzv. věková rezistence). Po infekci už vývoj choroby probíhá nezávisle na srážkách a není ji možné ovlivnit ani žádným postřikem. Ošetření jsou již neúčinná - proto je nutné zasáhnout včas a choroby se zbavit.

Praktickým a účinným pomocníkem je souprava Zdravá broskev, která obsahuje dva druhy postřiku (Kuprikol a Thiram Granuflo). Tento dvoufázový postřik ochrání Vaše stromy před houbovými chorobami, před mrazem, bakteriální rakovinou a strupovitostí. Pro nejlepší účinnost aplikujeme preventivně tři postřiky za příznivých povětrnostních podmínek - suché, bezvětrné počasí s teplotami 7-9°C. 
Strupovitost a padlí jabloně

Strupovitost je nejčastější houbová chorobu jabloní, ale může se vyskytovat i na hrušních, tato choroba dokáže zcela znehodnotit úrodu. Napadá hlavně listy a plody. Na listech se vytváří různě velké šedočerné skvrny, silně napadené listy opadávají. S napadenými plody se setkal asi každý pěstitel, typickým příznakem jsou skvrny (strupy) na pokožce plodů. V důsledku nestejného růstu postižených a zdravých pletiv se plody deformují a praskají. Houba přezimuje na napadených listech odkud se za vlhkého a deštivého počasí šíří a napadá jabloně. 

Největší nebezpečí napadení nastává od růstové fáze růžového poupěte až do dvou týdnů po odkvětu tzn. cca od poloviny dubna do začátku června (v závislosti na klimatických podmínkách).

Další nepříjemnou chorobou je padlí. Choroba bývá příčinou bělavých povlaků na listech, květech, letorostech a mladých plodech. Silněji napadené části hnědnou a zasychají. Na plodech navíc způsobuje i mramorovitou korkovitost. Pokud ochranu zanedbáváme dlouhodobě, jabloně pomaleji přirůstají, tvoří malé listy i plody, větve často zasychají a strom celkově chřadne. Choroba se šíří v období před květem až do července. Proto je vhodné spojit ochranu proti padlí s ochranou proti strupovitosti.

S těmito chorobami se vypořádá souprava Zdravé jablko, ve které najdeme dva fungicidy (Polyram WG a Tercel). Tercel je systémový fungicid, bude tedy účinný i po určitou dobu po postřiku rostliny. Chrání Vaši jabloň jak před napadením, ale i po infekci. 

Přezimující škůdci

Plejáda přezimujících škůdců je opravdu bohatá. Včasným zásahem zničíte hlavně vajíčka mšic, svilušky a štítenky, meru jabloňovou nebo píďalky, které rády vykusují listy. Zbavíte se také puklice a vrtule švestkové, postřikem ochráníte před červivostí i odrůdy třešní. Později, v době rašení pupenů ovocných dřevin, bude nutný ještě jarní postřik prováděný ve stadiu myšího ouška, to znamená v době, kdy jsou listové pupeny ještě nerozvité a stříbrně plyšové. Trápí-li vás květopas, stříkejte ve stadiu zelených poupat.

Ovocné dřeviny stříkejte pečlivě i po kmeni, protože za starou kůrou přezimují škůdci nejraději. V každém případě postupujte při postřiku pomalu a důkladně. Přípravky obsahují insekticidní složku, tedy dotykový jed, a minerální či řepkový olej, bránící larvám a vajíčkům v dýchání. Čím tepleji je, tím více postřik účinkuje, neboť škůdci intenzivněji dýchají, a výrazněji se tak projeví účinek ochranného zákroku.

Nepostradatelným pomocníkem pro Vás bude Přezimující škůdci STOP. Jedná se o přírodní postřikový prostředek, který zvýší odolnost a obranyschopnost rostlin vůči škůdcům. Velmi účinně působí na přezimující škůdce (mšice, svilušky, štítenky, puklice, mery, píďalka podzimní aj.) a výrazně sníží výskyt škůdců v pozdějším období. Jeho použití je vhodné na vajíčka a larvální stadia na jádrovinách (jabloně, hrušně), peckovinách (třešně, višně, švestky, slivoně, meruňky, broskvoně) a na vinné révě.